Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu chè tới thị trường Ấn Độ đạt mức tăng trưởng cao nhất năm 2006
24 | 09 | 2007
Ước tính năm 2006, lượng chè xuất khẩu của nước ta sang thị trường Ấn Độ đạt trên 12 nghìn tấn, trị giá 8,9 triệu USD, tăng 390% về lượng và 377% về trị giá so với cùng kỳ năm 2005.
Trong những năm gần đây, xuất khẩu chè của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ liên tục tăng do các công ty Ấn Độ tìm mua chè của Việt Nam để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu sang các nước khác. Ước tính đến hết năm 2006, lượng chè xuất khẩu của nước ta sang thị trường này đạt trên 12 nghìn tấn, trị giá 8,9 triệu USD, tăng 390% về lượng và 377% về trị giá so với cùng kỳ năm 2005.
 
Trong khi xuất khẩu chè sang thị trường Ấn Độ không ngừng tăng cả về trị giá lẫn sản lượng thì ngược lại, giá chè xuất khẩu sang thị trường này ngày càng giảm sút. Nếu xét về kim ngạch và sản lượng xuất khẩu, Ấn Độ luôn nằm trong danh sách những thị trường xuất khẩu chè hàng đầu của Việt Nam, tuy nhiên, nếu xét về đơn giá thì Ấn Độ lại nằm trong số các thị trường xuất khẩu chè với mức giá thấp nhất của nước ta.
 
Giá chè trung bình xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ trong tháng 11/2006 đứng ở mức 754 USD/tấn, giảm 4,7% so với tháng 10/2006 và giảm 7,6% so với tháng 11/2005, đưa giá chè xuất sang Ấn Độ trong 11 tháng năm 2006 đạt 740 USD/tấn, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2005. Theo ước tính, giá chè xuất khẩu sang thị trường này trong tháng 12/2006 đứng ở mức 759 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tháng 11/2006, nhưng lại giảm 7% so với cùng kỳ năm 2005. Tính chung giá chè xuất sang thị trường này trong năm 2006 đạt mức 741 USD/tấn, giảm 3,8% so với cả năm 2005.
 
Chè đen và chè xanh là 2 chủng loại chính được Việt Nam xuất sang thị trường Ấn Độ. Theo thống kê sơ bộ, trong tháng 12/2006, giá chè đen xuất sang Ấn Độ đạt mức 709 USD/tấn, giảm 5% so với tháng 11/2006.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá chè đen xuất sang thị trường này trong tháng 11/2006 đạt 746 USD/tấn, giảm 5,3% so với tháng 10/2006 và thấp hơn so với giá chè đen xuất sang Chi Lê - thị trường xuất khẩu chè đen với mức giá cao nhất của Việt Nam 52,4%. Trong khi đó, giá chè xanh đạt mức 1.250 USD/tấn, thấp hơn 56% so với Phillipine - thị trường khẩu chè xanh với mức giá cao nhất của nước ta.

 
Hiện nay, chè Việt Nam chiếm khoảng 80% lượng chè nhập khẩu của Ấn Độ nhưng chỉ chiếm 20% về trị giá do đơn giá thấp. Đa số chè Việt Nam được nhập khẩu vào Ấn Độ được dùng để tái xuất ngay sau khi được đóng mác Ấn Độ, đặc biệt là chè Orthodox. Xuất khẩu chè của Ấn Độ độ hiện đã vươn tới 65 thị trường trên thế giới, trong đó các thị trường truyền thống là Nga và Các tiểu vương quốc Ả rập. Mục tiêu chính của hiệp hội chè Ấn Độ hiện nay là đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Pakistan, bên cạnh đó, Ấn Độ cũng nỗ lực tăng cường xuất khẩu sang các thị trường truyền thống.

 (Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường