Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá xuất khẩu chè vẫn duy trì ở mức cao và có thể sẽ còn tăng
13 | 03 | 2008
Trong tháng 1/2008, xuất khẩu chè các loại của cả nước đạt 9.279 tấn với trị giá 12 triệu USD, giảm 10,19% về lượng và giảm 10,8% về trị giá so với tháng 12/2007, nhưng tăng 10% về lượng và tăng 49,18% về trị giá so với tháng 1/2007.
Còn theo thống kê ước tính, lượng chè xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2008 đạt 16 nghìn tấn với trị giá 21 triệu USD, tăng 18,63% về lượng và tăng 60,13% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.
Tháng 1/2008, lượng chè đen xuất khẩu vẫn đạt cao, 6.237 tấn với trị giá 7,36 triệu USD, giảm 1,67% về lượng và giảm 3,03% về trị giá so với tháng 12/07, giảm 5,87% về lượng nhưng tăng tới 27,72% về trị giá so với tháng 1/07. Giá chè đen xuất khẩu trung bình hiện nay là 1.180 USD/T, giảm 1,44% so với tháng 12/07 nhưng tăng tới trên 35,6% so với hồi đầu năm 2007. Ba thị trường tiêu thụ chè đen lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2008 là Ả rập Xê út (1,34 triệu USD), Pakistan (1,22 triệu USD) và Nga (1 triệu USD).
Tháng 1/2008, xuất khẩu chè sng thị trường Ả rập Xê út tăng mạnh, đạt 1.098 tấn với trị giá gần 1,743 triệu USD, tăng 40,75% về lượng và tăng 22,44% về trị giá so với tháng 12/07. Trong đó, lượng chè đen xuất khẩu sang thị trường này chiếm tới 76,88%. Tuy nhiên, giá chè đen xuất khẩu sang thị trường này tháng 1/08 ở mức thấp 1.526 USD/T, giảm 274 USD/T so với tháng 12/07 và giảm 333 USD/T so với tháng 11/07 và cũng vẫn giảm 52 USD/T so với tháng 1/07. Năm 2007, xuất khẩu chè sang thị trường này đạt 4.903 tấn với trị giá gần 8,5 triệu USD, tăng 241,24% về lượng và tăng 333,73% về trị giá so với năm 2006.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ