Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường chè Bănglađét tuần 03-07/3/08: Giá giảm do chất lượng kém
11 | 03 | 2008
Tuần đầu tiên của tháng 3/08 (03-07/3/08), giá chè Bănglađét tiếp tục giảm do chất lượng chè thấp. Phiên giao dịch tuần này, giá trung bình các loại chè Bănglađét giảm gần 1,45% tương đương 1,46 taka xuống còn 99,39 taka/kg (1,45 USD/kg).
Với sự tham gia của các khách hàng đến từ Bănglađét, Pakistan, tại phiên giao dịch tuần này đã có 974.450 kg chè được bán. Tỷ lệ thu hồi tại phiên giao dịch tuần này là 6,29%.
Một quan chức thuộc National Brokers Limited, nhà môi giới chè lớn nhất Bănglađét cho biết, chất lượng các loại chè đã giảm mạnh do đang vào cuối vụ.
Tại phiên đấu giá tuần này, các loại chè được bán dao động từ 60- 154 taka/kg.
Phiên đấu giá cuối vụ chè 2007/08 này dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 11/3, với khối lượng nhỏ chè được chào bán, ước khoảng 671.000 kg.
Dưới đây là kết quả của phiên đấu giá tuần từ ngày 03 đến 07/3/2008
(Đơn vị tính: taka/kg, 1 USD = 68,58 taka)

Loại chè
Mức dao động giá
Bold/Large Brokens
90,00 - 95,00
Medium Brokens
92,00 - 97,00
Small Brokens
102,00 - 108,00
Plain Brokens
60,00 - 70,00
FANNINGS
Best Fannings
111,00 - 116,00
Good Fannings
106,00 - 109,00
Medium Fannings
101,00 - 103,00
Plain Fannings
80,00 - 90,00
DUST
Pekoe Dust
60,00 - 107,00
Red Dust
60,00 - 132,00
Dust
60,00 - 125,00
Churamoni Dust
60,00 - 154,00
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường