Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nguy cơ thiếu mía nguyên liệu
13 | 10 | 2008
“Cần phải giữ ổn định diện tích vùng mía nguyên liệu cho các nhà máy đường hoạt động trong thời gian tới”, đó là chỉ đạo của Bộ NN-PTNT tại hội nghị bàn các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho vùng nguyên liệu mía đường hiện nay, đặc biệt là nguy cơ thiếu mía nguyên liệu. Đến thời điểm này, tổng diện tích mía trên cả nước đã giảm khoảng 4.000ha, hiện chỉ còn 306.600ha.

Nhiều nơi, bà con đang bỏ mía để chuyển qua trồng cao su hoặc cây công nghiệp có giá trị khác.

Bộ NN-PTNT yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát lại quỹ đất để dành thỏa đáng diện tích đã được quy hoạch cho trồng mía nguyên liệu và có chính sách đầu tư, hỗ trợ cho người trồng mía. Đồng thời, các nhà máy có trách nhiệm khắc phục những bất hợp lý về việc hỗ trợ người trồng mía, bao tiêu sản phẩm.

 Nguồn: sggp
Báo cáo phân tích thị trường