Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự đoán sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2008/09 tăng
20 | 02 | 2009
Theo thông tin từ các nước thành viên của ICO, tổng sản lượng cà phê niên vụ 2008/09 ước tính đạt 133,4 triệu bao, cao hơn so với mức 116,2 triệu bao niên vụ trước. Thị phần của cà phê chè trong niên vụ 2008/09 có xu hướng tăng với thị phần trên tổng lượng cà phê là 63,4 % so với mức 61,4 % niên vụ 2007/08, trong khi đó thị phần cà phê vối giảm từ mức 38,7 % niên vụ 2007/08 xuống 36,6 % niên vụ 2008/09.

Riêng trong tháng 12 năm 2008, lượng xuất khẩu cà phê thế giới đạt 8,9 triệu bao, đưa tổng lượng xuất khẩu năm 2008 lên 96,6 triệu bao, tức là tăng 0,26 % so với lượng xuất khẩu trong năm 2007 (96,4 triệu bao). Lượng xuất khẩu của Brazil và Việt Nam trong tháng 12 năm 2008 cao ở mức kỷ lục, với Brazil là 3,2 triệu bao và với Việt Nam là 2,3 triệu bao.

Ước tính của ICO về tiêu thụ cà phê thế giới năm 2008 vẫn ở mức 128 triệu bao.

Mặc dù tình hình khủng hoảng tài chính và kinh tế đang hết sức phức tạp nhưng hiện các quy luật thị trường vẫn tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho sự bình ổn giá cà phê. Trong ngắn hạn, nguồn cà phê tại Colombia và Trung Mỹ sẽ góp phần củng cố tình hình thị trường cà phê. Nhìn xa hơn nữa, sự sụt giảm sản lượng của Brazil sẽ tạo sức ép tương đối lớn lên nguồn dự trữ hàng thế giới do lượng dự trữ hàng tại các nước sản xuất cà phê đang ở mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa thể đánh giá được tác động của biến động giá phân bón và các nguyên liệu đầu vào khác lên sản lượng cà phê thế giới.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường