Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
VRG đầu tư gần 5.000 tỉ đồng ngoài cao su
13 | 04 | 2009
Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tới nay đã góp vốn gần 5.000 tỉ đồng vào 48 dự án ngoài lĩnh vực sản xuất chính là cao su, theo báo cáo đầu tư của tập đoàn tại một hội nghị về cao su trong tuần.

VRG có 48 dự án đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất chính, trong đó có 29 dự án đang đầu tư, 16 dự án đã đầu tư xong, có 3 dự án chuẩn bị đầu tư với tổng mức đầu tư cho 48 dự án là 44.695 tỉ đồng, trong đó số vốn góp điều lệ của tập đoàn là 4.939 tỉ đồng, chiếm 23,2% tổng vốn điều lệ của các dự án.  

Các dự án nói trên bao gồm lĩnh vực xây dựng thủy điện có 11 dự án, 5 dự án nhà máy chế biến gỗ, 16 dự án về giao thông, cầu đường, khu công nghiệp, 10 dự án đầu tư khách sạn, dịch vụ du lịch, sắt thép, xi măng và còn lại các các dự án đầu tư tài chính.  

Riêng đầu tư tài chính gần 600 tỉ đồng vào các công ty cổ phần đều thành lập và hoạt động từ năm 2007 và đầu năm 2008. Do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính-kinh tế, các dự án này trong năm 2008 chưa mang lại hiệu quả đầu tư, thậm chí có một số công ty cổ phần thua lỗ, có khả năng mất vốn.  Nguồn: www.thesaigontimes.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ