Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
VRG được hưởng hỗ trợ từ chính sách tín dụng đầu tư Nhà nước
21 | 10 | 2009

Theo thông báo tại Công văn số 6853/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ngày 14/10/09, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) được hưởng hỗ trợ từ chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư phát triển cao su tại Lào và Campuchia. Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam và VRG thống nhất hình thức hỗ trợ đầu tư, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế về nguồn vốn tín dụng và nhu cầu hỗ trợ đầu tư.AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ