Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Một số huyện miền núi giáp Tây Nguyên được áp dụng chính sách ưu đãi
21 | 04 | 2009
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý các huyện miền núi thuộc 6 tỉnh giáp Tây Nguyên, bao gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Phước được áp dụng một số chính sách hiện đang thực hiện tại các tỉnh Tây Nguyên.
Cụ thể, các huyện miền núi thuộc 6 tỉnh trên được áp dụng chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cán bộ y tế đến làm việc lâu dài tại các thôn, buôn ở các xã đặc biệt khó khăn; được hỗ trợ 100% vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, đối với các xã, huyện có tỉ lệ nghèo trên 50% và các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại 6 tỉnh trên, Thủ tướng Chính phủ cho phép các tỉnh được thực hiện một số đề án đang được thực hiện tại các tỉnh Tây Nguyên, gồm:

- Đề án "Phát triển hoạt động văn hóa thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010" và Đề án "Nâng cao năng lực phủ sóng truyền thanh cơ sở các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2006-2008" theo Quyết định số 25/2004/QĐ-TTg ngày 27/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án cấp điện cho các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện.

- Đề án phát triển thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

- Đề án ổn định, phát triển sản xuất và đời sống cho các hộ tái định cư do di dời khi xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện.

- Đề án củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và tỉnh Quảng Nam xem xét việc bổ sung 2 huyện Nam Giang, Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) vào danh mục các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng.


Nguồn: www.vtv.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ