Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tọa đàm: Vai trò nông nghiệp trong thế giới chuyển động và Định hình chính sách
13 | 02 | 2009
Sản xuất nông nghiệp không những cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm mà còn sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ. Hiện tại cũng như trong tương lai, nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội loài người, không ngành nào có thể thay thế được. Trên 40% số lao động trên thế giới đang tham gia vào hoạt động nông nghiệp. Đảm bảo an ninh lương thực là mục tiêu phấn đấu của mỗi quốc gia, góp phần ổn định chính trị, phát triển nền kinh tế.

Buổi toạ đàm về “Vai trò nông nghiệp trong thế giới chuyển động và Định hình chính sách” sẽ được tổ chức vào 14h-16h ngày 17 tháng 2 năm 2009

Với sự tham dự của 2 vị Khách mời:
- TS. Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNNT, Bộ Nông nghiệp và PTNT
- GS. C. Peter Timmer, Đại học Stanford, Hoa Kỳ

Địa điểm: Toà soạn báo Sài Gòn Tiếp thị, 25 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức:
a. Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT
b. Báo Sài Gòn Tiếp thị
c. Tổ chức Nông lương Thế giới
d. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ
e. Hội Lương thực Thực phẩm Tp.HCM(AGROINFO)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ