Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 14,8%
30 | 12 | 2008
Công tác xoá đói giảm nghèo tiếp tục đạt được kết quả khả quan nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, sự chung tay góp sức của các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và sự ủng hộ hết lòng của người dân trong cả nước trong những chương trình tiếp sức cho người nghèo.

Theo thông tin từ cuộc hội thảo “Người dân nông thôn miền núi trong bối cảnh biến động kinh tế vĩ mô ” thì trong một vài năm gần đây tỷ lệ  hộ nghèo trên toàn quốc đã giảm xuống đáng kể. Năm 1993, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước là 58% nhưng đã giảm xuống còn 14,4 % vào cuối năm 2008. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác xoá nghèo, đặc biệt là khu vực miền núi nhưng tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã có sự biến chuyển rõ rệt giảm từ 86% vào năm 1993 xuống còn 52% trong năm 2006.

Tính đến cuối năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 14,4 %, giải quyết việc làm cho 1,68 triệu lao động. Các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho các vùng khó khăn và các chính sách trợ giúp trực tiếp về sản xuất và đời sống cho người nghèo được đẩy mạnh. Nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội được tăng cường thêm để triển khai nhiều chính sách tín dụng mới. Gần 4 triệu hộ nghèo và 1,7 triệu người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với nguồn vốn thuộc 10 chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 18% năm 2006 xuống còn 14,7% năm 2007.Tuấn Linh/AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường