Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã tạo tiền đề cơ bản để đại bộ phận hộ nghèo vươn lên thoát nghèo
13 | 08 | 2009
Chiều 12/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Giảm nghèo của Chính phủ (BCĐ) đã chủ trì cuộc họp với các thành viên trong BCĐ nhằm đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 và phương hướng giảm nghèo trong thời gian tới.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 được ban hành theo Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu cụ thể phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 22% năm 2005 xuống còn 10-11% năm 2010 (trong 5 năm giảm 50% số hộ nghèo).

Chương trình này đã được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là các cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vay vốn phát triển sản xuất, dạy nghề cho người nghèo, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, văn hóa, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt… tạo tiền đề cơ bản để đại bộ phận hộ nghèo cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo. Trong 4 năm qua, đã có khoảng 5 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi với mức vay bình quân khoảng 6-7 triệu đồng/lượt/hộ, ước thực hiện 5 năm khoảng 6,2 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn, mức vay bình quân 7-8 triệu đồng/lượt/hộ, đạt trên 103% kế hoạch 5 năm. Vốn cho vay nhìn chung được hộ nghèo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đã được triển khai nhân rộng ở 218 xã thuộc 35 tỉnh; có khoảng 2.000 công trình hạ tầng phục vụ sản xuất được đầu tư ở trên 270 xã. Về dạy nghề cho người nghèo, trong 3 năm (2007-2009) đã có 100.000 lao động nghèo được dạy nghề miễn phí, trong đó trên 60% đã tìm được việc làm, tự tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập để giảm nghèo...

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, thành công này trước hết là do tính ưu việt trong chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân hỗ trợ người nghèo thoát nghèo và có cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo, để tiếp tục làm tốt công tác này, quan trọng nhất là gắn Chương trình giảm nghèo với các chương trình khác như Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình đào tạo 1 triệu lao động nông thôn, đào tạo khuyến nông-lâm-ngư... Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) có văn bản hướng dẫn chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ đối với 61 huyện nghèo./. Theo (TTXVN)
Báo cáo phân tích thị trường