Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vai trò của dự báo thị trường đối với điều hành xuất khẩu nông sản
12 | 08 | 2009
Việt Nam là quốc giá có lợi thế trong việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản như lúa gạo, rau quả... Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, việc dự báo thj trường rất quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp trong việc hoạch định và điều chỉnh các chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh. Chúng tôi xin trích đăng bài phỏng vấn với ông Phạm Quang Diệu- Giám đốc AGROINFO trên tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam về vai trò dự báo thị trường đối với công tác điều hành xuất khẩu nông sản.

- Xin ông cho biết vai trò của dự báo thị trường đối với công tác điều hành xuất khẩu nông sản?

Việt Nam được biết nhiều trên thế giới không phải ở các ngành công nghiệp, tài chính hay dịch vụ mà chính là các mặt hàng nông sản. Kể từ khi đổi mới, trong khi cán cân thương mại chung luôn thâm hụt, thì chính cán cân thương mại nông sản luôn dương đã hỗ trợ cho nguồn thu ngọai tệ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho một phần lớn dân cư. Thực tế cho thấy, khâu đầu tiên cho công tác phát triển thương mại là thông tin thị trường, đặc biệt là dự báo. Để vận hành nền kinh tế trong cơ chế thị trường, đối với các cấp quản lý nhà nước, thông tin dự báo giúp cho việc hình thành một chiến lược đầu tư hiệu quả cho công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở hạ tầng, hoặc tổ chức sản xuất, giúp hình thành các chính sách thích hợp để bảo vệ, hỗ trợ sản xuất trong nước. Đối với người sản xuất, kinh doanh, dự báo thị trường giúp đưa ra quyết định hợp lý về đầu tư tổ chức sản xuất, kinh doanh, chọn thị trường thích hợp.

-Các phương pháp tính toán mà AGROINFO đang áp dụng trong dự báo thị trường nông sản?

Tôi nghĩ rằng dự báo là một công việc phức tạp và tính chính xác khá là hạn chế, đặc biệt là đối với các ngành hàng nông sản khi chịu ảnh hưởng không chỉ của các yếu tố cung cầu kinh tế thông thường mà cả những yếu tố thời tiết đầy biến động. Chúng tôi phát triển các báo cáo phân tích và dự báo thị trường dựa trên các nguồn thông tin và số liệu tổng hợp được, và phương pháp dự báo định lượng có kiểm định. Các phương pháp này chúng tôi dựa trên sự tham vấn của các chuyên gia và tổ chức quốc tế, đặc biệt là trước đây các chuyên gia của Ban Kinh tế Nông nghiệp (ERS), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã hỗ trợ chúng tôi về mặt kỹ thuật để định hình nên phương pháp phân tích ngành hàng nông sản. Thực sự thì ERS là tổ chức dự báo thị trường nông sản hàng đầu hiện nay trên thế giới. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng yếu tố quan trọng nhất của phân tích và dự báo là dữ liệu thông tin căn bản, năng lực của một đội ngũ chuyên gia ngành hàng có một phương pháp luận phân tích khoa học, theo dõi sát sao các diễn biến của biến động thị trường.

- Độ chính xác của những dự báo về thị trường nông sản?

Như tôi đã nói, dự báo là một công việc khó khăn. Chúng ta không thể đòi hỏi một kết quả hoàn hảo bởi thực tế luôn biến động, các tổ chức quốc tế với nguồn lực tài chính và nhân lực giỏi cũng vẫn thương xuyên dự báo sai. Tôi nghĩ điều quan trọng đó là cung cấp cho người đọc các nhận định về những xu hướng tương lai dựa trên các giả định hợp lý, còn việc có tin và áp dụng các kết quả dự báo hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của họ. Chúng ta nên coi các kết quả dự báo như là những thông tin tham khảo hơn là các kim chỉ nam. Ngoài ra, dự báo phải liên tục được cập nhật và điều chỉnh để phù hợp với những diễn biến nhanh của thực tế.Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường