Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
62.000 tỷ đồng cho xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2006-2010
04 | 09 | 2007
Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua khoản đầu tư từ 60.000 đến 62.000 tỷ đồng.
Mục tiêu của Chương trình trong giai đoạn tới là tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo, đến năm 2010 giảm số hộ nghèo trên cả nước xuống còn 15% (theo chuẩn nghèo mới), từ mức 23% hiện nay. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng cho biết, các nguồn lực tài chính cho xoá đói giảm nghèo ngoài nguồn ngân sách nhà nước, sẽ được tích cực vận động từ các doanh nghiệp, cộng đồng, cá nhân và tài trợ quốc tế. Những năm qua, thành tựu xoá đói giảm nghèo của Việt Nam đã được quốc tế đánh giá cao. chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo đã về đích trước thời hạn 1 năm. Vào cuối năm 2004, tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam giảm xuống chỉ còn 8% (theo chuẩn nghèo cũ). Giai đoạn 2001-2005, tổng nguồn lực huy động cho xoá đói giảm nghèo đạt khoảng 40.950 tỷ đồng, bao gồm cả nguồn vốn của Chính phủ, nguồn vốn viện trợ của các nước và các tổ chức quốc tế và nguồn vốn huy động từ cộng đồng. Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á là những nhà tài trợ quốc tế lớn cho lĩnh vực xoá đói giảm nghèo của Việt Nam./.

(TTXVN)
Báo cáo phân tích thị trường