Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
WB hỗ trợ giảm nghèo và cải thiện giao thông nông thôn
30 | 08 | 2007
Ngày 17/5 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký hiệp định tín dụng ưu đãi trị giá trên 156 triệu USD hỗ trợ hai dự án nhằm giảm nghèo ở các cộng đồng dân tộc thiểu số, vùng sâu xa và mở rộng mạng lưới giao thông nông thôn.
Ngày 17/5 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký hiệp định tín dụng ưu đãi trị giá trên 156 triệu USD hỗ trợ hai dự án nhằm giảm nghèo ở các cộng đồng dân tộc thiểu số, vùng sâu xa và mở rộng mạng lưới giao thông nông thôn.

Khoản tín dụng ưu đãi thứ nhất trị giá 50 triệu USD, sẽ hỗ trợ giai đoạn 2 Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn (135).

Chương trình hỗ trợ ngân sách cho Chương trình 135 giai đoạn 2 của WB cho Việt Nam là một chương trình kéo dài trong 3 năm từ 2007-2010 với tổng số vốn tương đương 150 triệu USD. Chương trình nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội ở 1.644 xã nghèo nhất và 2.500 làng nghèo nhất.

Khoản tín dụng ưu đãi thứ hai trị giá 106,25 triệu USD, hỗ trợ Dự án giao thông nông thôn 3 cho Việt Nam nhằm cải tạo, nâng cấp và xây mới đường giao thông cơ bản tại các huyện lộ, xã lộ và hương lộ của 33 tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Dự án được Cơ quan Phát triển Quốc tế Anh (DFID) đồng tài trợ 25,4 triệu USD.

Ông Donal Brown, Giám đốc Văn phòng DFID tại Việt Nam, cho biết Dự án giao thông nông thôn 3 là một phần quan trọng trong hỗ trợ của DFID đối với nỗ lực xoá đói giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam.

Trong khi đó, Quyền Giám đốc WB tại Việt Nam Martin Rama nói Chính phủ Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của mình trong việc điều chỉnh chương trình giảm nghèo không chỉ dừng lại ở hạ tầng cơ sở mà còn hướng tới kinh tế bền vững tại các xã khó khăn.

Theo các số liệu của WB, Việt Nam là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới trong vòng 10 năm qua với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7,3%/năm trong giai đoạn từ 1995-2005, và thu nhập bình quân đầu người tăng 6,2%/năm từ 260 USD năm 1995 lên 715 USD hiện nay.

Tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam cũng đã giảm từ 58,1% năm 1993 xuống 19,5% năm 2004./.www.vnagency.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường