Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chính phủ hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm
10 | 10 | 2007
Ngày 18 tháng 12 năm 2006, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Chính phủ đã ký Quyết định số 1649/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm năm 2005.
Quyết định này được áp dụng cho các tỉnh Bến Tre , Tiền Giang và Bắc Ninh. Cụ thể: - Bộ Tài chính trích 10.960 ( mười tỷ, chín trăm sáu mươi triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2006 để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch cúm gai cầm năm 2005 , trong đó tỉnh Bến Tre : 5.300 tiệu đồng, tỉnh Tiền Giang : 2.140 triệu đồng, tỉnh Bắc Ninh : 3.520 triệu đồng.

(Nguồn: Bộ NN&PTNT)
Báo cáo phân tích thị trường