Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
WB hỗ trợ VN 38 triệu USD chống cúm gia cầm
31 | 08 | 2007
Ngân hàng Thế giới (WB) quyết định hỗ trợ Việt Nam 38 triệu USD cho 11 tỉnh khống chế, ứng phó dịch cúm gia cầm và cúm ở người. Dự án này vừa được ký kết hôm 12/4, giữa WB và Ngân hàng Nhà nước.

Việc ký kết dự án diễn ra trong lúc Việt Nam đang thực hiện đợt tiêm vắc-xin cho gia cầm đầu tiên trong năm 2007 nhằm phòng dịch cúm. Dự án được thực hiện trong vòng ba năm.

11 tỉnh được hỗ trợ gồm Lạng Sơn, Hà Tây, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp - những địa phương đều có dịch cúm xảy ra. 

Dự án bao gồm ba hợp phần: Khống chế và thanh toán cúm gia cầm độc lực cao trong ngành nông nghiệp; Dự phòng cúm và sẵn sàng ứng phó với đại dịch của ngành y tế; Phối hợp và điều phối, giám sát, đánh giá và quản lý dự án. 

Trong số 38 triệu USD này, Hiệp hội Phát triển Quốc tế - Quỹ tín dụng ưu đãi của WB dành cho các nước thu nhập thấp - cung cấp khoản tín dụng ưu đãi trị giá 20 triệu USD. 10 triệu USD khác là viện trợ không hoàn lại từ EU thông qua Quỹ Phòng chống bệnh cúm gia cầm và cúm ở người do WB. 5 triệu USD do Chính phủ Nhật Bản viện trợ. 3 triệu USD còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam.E-TradeNews
Báo cáo phân tích thị trường