Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
38 triệu USD khống chế cúm gia cầm và cúm ở người
03 | 08 | 2007
Ngày 12/4, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký hiệp định tài chính và các văn bản khác để thực hiện dự án khống chế và ứng phó với dịch cúm gà và cúm ở người, trị giá 38 triệu USD.
Dự án gồm 3 hợp phần: khống chế và thanh toán cúm gia cầm độc lực cao trong nông nghiệp; dự phòng cúm và sẵn sàng ứng phó với đại dịch của ngành y tế; phối hợp và điều phối, giám sát và đánh giá, quản lý dự án.

Hiệp hội Phát triển Quốc tế - Quỹ tín dụng ưu đãi của WB dành cho các nước thu nhập thấp, sẽ cung cấp khoản tín dụng ưu đãi trị giá 20 triệu USD để thực hiện dự án.

Dự án cũng nhận được 10 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ EU thông qua Quỹ phòng chống bệnh cúm gia cầm và cúm ở người do WB quản lý và 5 triệu USD viện trợ của Chính phủ Nhật Bản. Chính phủ VN sẽ cung cấp 3 triệu USD vốn đối ứng.

Đến nay, Việt Nam đã phát hiện 93 trường hợp nhiễm cúm ở người, với 42 ca tử vong, đứng sau Indonesia về số ca tử vong. Việt Nam cũng đã ứng phó với hơn 2.000 ổ bệnh, số lượng nhiều nhất thế giới và đã tiêu hủy hơn 40 triệu gia cầm các loại, khoảng 15% tổng số gia cầm cả nước.

Tổn thất trực tiếp hơn 200 triệu USD, ước tính giảm khoảng 1,5% GDP năm 2004.Nguồn tin: Vneconomy
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ