Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ thương mại - một chiến lược phát triển mới của WTO
27 | 10 | 2007
Trong một bài viết được công bố mới đây trên một Blog quốc tế về thúc đẩy phát triển, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pa-xcan La-mi (Pascal Lamy) cho biết WTO đang tìm cách thúc đẩy một chiến lược phát triển mới, đó là "Hỗ trợ thương mại".
Theo Tổng giám đốc Pa-xcan La-mi, WTO không có những kỹ năng như Ngân hàng Thế giới (WB), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), hay các ngân hàng phát triển khu vực trong lĩnh vực phân phối viện trợ phát triển, nhưng WTO thực hiện hỗ trợ phát triển thông qua vòng đàm phán Đô-ha về tự do hóa thương mại toàn cầu, nhằm tạo ra cho các nước đang phát triển một sân chơi tốt hơn và nhiều cơ hội buôn bán hơn.

Ông La-mi cho rằng cần nhiều tỉ đô la để trợ giúp các nước đang phát triển về mặt kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện cơ sở hạ tầng, qua đó tạo nền tảng để các nước này tự lực phát triển thông qua hoạt động thương mại. Theo ông, cần có sự thay đổi tư duy trong việc cung cấp viện trợ. Giờ đây không thể thực hiện các chương trình viện trợ phát triển cho các nước nghèo theo hình thức áp đặt từ trên xuống, mà phải bảo đảm rằng các chương trình này đáp ứng đúng những nhu cầu cụ thể của các nước này để nâng cao năng lực thương mại. Bản thân các nước được hỗ trợ cũng phải chú trọng hướng thương mại vào các chiến lược phát triển và xóa đói nghèo, đề ra các ưu tiên trọng điểm và tăng cường hợp tác trong khu vực để tạo dựng những nền kinh tế có quy mô và hiệu quả về giao thông vận tải, thuế quan và hệ thống cung cấp.

Tổng giám đốc WTO kêu gọi các nước viện trợ và các thể chế tài chính quốc tế tham gia chiến lược hỗ trợ thương mại này bằng việc đóng góp thêm các nguồn lực, đồng thời thực hiện phân phối tài chính một cách hiệu quả và nhanh chóng. Ông cũng kêu gọi sự tham gia của khu vực tư nhân để chương trình "Hỗ trợ thương mại" đạt kết quả.

Ông khẳng định chương trình "Hỗ trợ thương mại" không thể thay thế việc đạt được một thỏa thuận tại vòng đàm phán Đô-ha, nhưng chương trình này là một yếu tố thiết yếu bổ sung cho vòng đàm phán thương mại toàn cầu cũng như những chính sách trong nước hợp lý.


Theo cpv.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ