Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Nội: Hỗ trợ các làng nghề xây dựng thương hiệu
16 | 07 | 2007
Năm 2007, thành phố Hà Nội hỗ trợ xây dựng thương hiệu các làng nghề trên địa bàn: hỗ trợ thiết kế lô gô; tra cứu chính thức và không chính thức khả năng đăng ký bảo hộ; thủ tục pháp lý, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu; tư vấn đặt tên, tra cứu nhãn hiệu; tư vấn xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu.
Thành phố cũng hỗ trợ xây dựng nội dung về quy chế sử dụng thương hiệu làng nghề, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và quá trình sản xuất sản phẩm cho các đơn vị, cơ sở sản xuất có sử dụng thương hiệu làng nghề.

Năm 2007, thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Mức hỗ trợ cho các chương trình trên gồm: hỗ trợ 70% kinh phí tập huấn và đào tạo; hỗ trợ 70% kinh phí cho các nội dung xây dựng và phát triển thương hiệu, trong đó tăng mức hỗ trợ nội dung về tư vấn và xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu từ mức 50% đến 70%. Các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại thị trường trọng điểm EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ được hỗ trợ 50% kinh phí. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của thành phố./.Hội nông dân
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ