Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
VN và WB ký hiệp định tài trợ chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 7
04 | 08 | 2008
Chiều ngày 29/7/2007, tại Hà Nội, được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã ký kết với Ngài Martin Rama, Quyền Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Hiệp định Tài trợ của Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo 7 (PRSC 7).
Hiệp định Tài trợ của Chương trình Hỗ trợ Giảm nghèo 7 có trị giá 92.100.000 SDR (tương đương khoảng 150 triệu đô-la Mỹ) theo hình thức tín dụng ưu đãi, với thời hạn của khoản vay là 40 năm trong đó có 10 năm ân hạn và lãi suất 0%.

Khoản tín dụng này thể hiện cam kết của WB tiếp tục hỗ trợ công cuộc tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo tại Việt Nam thông qua việc triển khai và thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm (SEDP) giai đoạn 2006-2010. Các hành động chính sách trong Chương trình PRSC 7 được xây dựng dựa trên nền tảng của SEDP, tập trung vào 4 cột trụ chính là (1) Phát triển kinh doanh, (2) Hoà nhập xã hội, (3) Quản lý tài nguyên thiên nhiên và (4) Quản trị quốc gia hiện đại.

Cùng với WB, đại diện của khoảng 20 nhà tài trợ song phương và đa phương khác đã tích cực tham gia vào quá trình xây dựng chương trình và các cuộc đối thoại chính sách với phía Chính phủ Việt Nam. Khoảng 12 nhà tài trợ song phương và đa phương khác sẽ tham gia đồng tài trợ cho chương trình PRSC 7 với khoản tiền trị giá khoảng 220 triệu USD dưới hình thức cho vay ưu đãi hoặc viện trợ không hoàn lại. Các khoản tài trợ này sẽ được đưa vào ngân sách nhà nước và được sử dụng theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm vào các mục tiêu chung của quốc gia là xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại lễ ký, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã đánh giá cao nỗ lực của WB và các nhà đồng tài trợ trong việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng và thực hiện thành công chương trình này và chúc mối quan hệ đối tác chặt chẽ và năng động giữa Chính phủ Việt Nam với WB và các nhà đồng tài trợ tiếp tục được củng cố và ngày càng phát triển.

Chương trình PRSC 7 được chính thức khởi động vào tháng 1/2008 và là chương trình thứ hai trong chu trình thứ hai gồm 5 chương trình PRSC 6-10.Theo Bản tin tài chính
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ