Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đạm Phú Mỹ bán một giá trên toàn quốc
04 | 08 | 2008
Kể từ ngày 1-8-2008, Tổng Công ty Phân bón-Hóa chất dầu khí (DPM) sẽ triển khai chính sách thống nhất bán một giá trong toàn bộ hệ thống các cửa hàng đại lý treo biển hiệu DPM trong phạm vi cả nước.

Để triển khai chính sách bán thống nhất một giá, DPM hiện đã có những bước chuẩn bị có tính tổng thể như: bảo đảm vận hành nhà máy ổn định, an toàn để cung cấp cho thị trường sản lượng ổn định đạt 740.000 tấn/năm, tích cực triển khai kế hoạch nhập khẩu 250.000 tấn phân bón trong năm 2008 để cung cấp cho thị trường.

Thông tin về giá cả của DPM sẽ được niêm yết tại tất cả các cửa hàng đại lý DPM, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và website chính thức của DPM tại địa chỉ: www.dpm.vn.

 Nguồn: www.sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ