Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành các công văn số 1892, 1896, 1897 và 1910/TTg-QHQT, phê duyệt danh mục 4 dự án nước ngoài tài trợ
26 | 10 | 2009
• Một là, dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng chiến lược phát triển thống kê VN” trị giá 311.000 USD do quỹ tín thác của Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, đưa vào danh mục các dự án nhận viện trợ không hoàn lại của WB trong tài khóa 2009. Hai là, dự án hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án đầu tư “Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL” trị giá 400.000 USD do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ ủy thác qua WB, đưa vào danh mục các dự án nhận viện trợ không hoàn lại của WB trong tài khóa 2009. Ba là, nội dung hiệp định dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển và phân tích chính sách cho Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, giai đoạn 2010-2011” do Chính phủ Đan Mạch viện trợ. Bốn là, việc sử dụng vốn tài trợ của Chính phủ Phần Lan trong khuôn khổ hiệp định khung ký ngày 5-11-2003 giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng BNP Parisbas cho dự án “Nâng cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp” với tổng vốn hơn 7,2 triệu USD.
• Góp ý dự thảo nghị định thay thế Nghị định 101/2005/NĐ-CP về thẩm định giá.
Hội thảo góp ý dự thảo nghị định thay thế Nghị định 101/2005/NĐ-CP về thẩm định giá, tổ chức tại TPHCM ngày 17-10-2009. Công tác thẩm định hiện nay không gắn với chất lượng dịch vụ, dẫn đến thẩm định lụi theo yêu cầu của khách hàng, định giá sai lệch là những biểu hiện chưa tốt. Các đại biểu tại hội thảo đã cùng bàn về vấn đề này để tìm ra các biện pháp chấn chỉnh.


Báo cáo phân tích thị trường