Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chỉ đạo của Chính phủ về kinh tế
03 | 03 | 2009
Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 311/TTg-ĐMDN, ngày 2/3, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển Nhà xuất bản Bản đồ thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong năm 2009.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện.

* Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 1282/VPCP-QHQT, ngày 2/3, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ ta và Chính phủ Nhà nước Qatar về Khuyến khích và Bảo vệ hộ đầu tư lẫn nhau.

Thủ tướng Ủy quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đại diện cho Chính phủ ta ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Nhà nước Qatar.

* Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 1284/VPCP-QHQT, ngày 2/3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng ý Việt Nam tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA) "Sáng kiến phát triển năng lực và quản trị" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tham gia thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án RETA này.Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ