Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2008: Phấn đấu tăng 9% GDP
26 | 12 | 2007
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu năm 2008 hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của kế hoạch 5 năm 2006-2010, trong đó tăng trưởng kinh tế phải đạt 9%.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12/2007 diễn ra trong hai ngày 23 và 24/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong năm tới phấn đấu kiểm soát mức lạm phát không vượt quá mức tăng trưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng.

Thủ tướng yêu cầu năm 2008 tập trung chỉ đạo sát sao cải cách hành chính nhằm tạo chuyển biến rõ nét về cơ chế, chính sách để huy động các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, các Bộ chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, ổn định kinh tế vĩ mô và khởi động chương trình quốc gia về thay đổi khí hậu, Thủ tướng nói.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đều cho rằng, năm 2007 mặc dù gặp nhiều khó khăn như giá cả thế giới biến động, thiên tai, dịch bệnh, nhưng bằng sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, tăng 8,44%.

Nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển như giá trị toàn ngành công nghiệp tăng 17,1%, xuất khẩu đạt 48,4 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 20,3 tỷ USD; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19% xuống 14,87% và đã có 1,68 triệu lao động được giải quyết việc làm.

Tuy nhiên Thủ tướng cho rằng "thành tựu đạt được năm 2007 vẫn chưa xứng với tiềm năng mà tồn tại, yếu kém đó là chưa tận dụng hết thời cơ, nhất là việc giải ngân các công trình xây dựng cơ bản chậm, kiểm soát giá cả, chính sách tiền tệ, công tác cải cách hành chính còn chậm..."


Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường