Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
3 giải pháp để tăng GDP 9,3% trong Quý IV năm 2007
11 | 10 | 2007
Mặc dù trong những tháng đầu năm, nền kinh tế nước ta liên tiếp phải đối mặt với nhiều khó khăn phát sinh nhưng vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá cao với cùng kỳ 2006. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế còn một số khó khăn, hạn chế. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2007 là 8,5%, nhiệm vụ còn lại của qúy IV hết sức nặng nề, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải có những biện pháp cụ thể và quyết liệt nhằm đạt được mục tiêu kinh tế như kế hoạch đề ra trong năm 2007.
Nhiều chỉ tiêu đạt khá cao với cùng kỳ 2006

Mặc dù trong những tháng đầu năm, nền kinh tế nước ta liên tiếp phải đối mặt với nhiều khó khăn phát sinh (cúm gia cầm, hạn hán, giá xăng dầu tăng cao…) nhưng vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá cao, nhiều chỉ tiêu đạt khá so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 8,16% (cùng kỳ năm 2006 tăng 7,84%) trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,02%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,15%; khu vực dịch vụ tăng 8,54%.

Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. So với cùng kỳ năm 2006, tỷ trọng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp giảm từ 20,45% xuống còn khoảng 20,06%; tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng tăng từ 41,31% lên 41,67% và tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 38,25% lên 38,27%.

Giá trị gia tăng của ngành dịch vụ tăng cao hơn mức tăng GDP và cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm 2006, đã góp phần nâng mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Các ngành dịch vụ có giá trị cao như ngân hàng, hàng không, bưu chính viễn thông, du lịch… được khai thác và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân. Thị trường trong nước tiếp tục được mở rộng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2006.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,1%, cao hơn so với kế hoạch năm (kế hoạch 17%) với sự đóng góp tích cực của các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân.

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt về thị trường và giá cả nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, tăng 19,4% so với cùng kỳ, vượt mức kế hoạch đề ra (kế hoạch là 17,4%).

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt được nhiều kết quả tốt. So với 9 tháng đầu năm trước, số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm tăng 38%, số vốn thực hiện tăng gần 20%.

Vẫn còn khó khăn thách thức

Bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế còn một số khó khăn, hạn chế, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 9 tháng đầu năm mặc dù đã có sự phấn đấu rất cao nhưng chưa đạt được mục tiêu cao của kế hoạch là 8,5%. Để đạt mục tiêu GDP năm 2007 là 8,5%, GDP trong quý IV phải đạt được 9,3%, đây là mức rất cao mà nền kinh tế nước ta phải phấn đấu (GDP qúy IV năm 2006 tăng 8,96%).

Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp vượt mức kế hoạch, nhưng giá trị sản xuất của nhiều ngành công nghiệp chủ yếu, có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng thấp. Giá trị gia tăng của ngành công nghiệp xây dựng mới đạt 10,1%, thấp hơn mức kế hoạch là 10,7%.

Giá trị gia tăng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp chỉ tăng 3,02% (cùng kỳ tăng 3,32%), chưa đạt mục tiêu kế hoạch là 3,8%; đặc biệt ngành nông nghiệp chỉ tăng 2,04% (cùng kỳ là 2,55%) do ảnh hưởng của rầy nâu và dịch bệnh hại lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm tăng cao với mức 7,32% trong khi 3 tháng cuối năm thị trường trong nước còn tiềm ẩn những yêu tố gây biến động giá do nhu cầu nguyên vật liệu, hàng hoá sẽ tăng cao; nguyên vật liệu trên thị trường thế giưói, nhất là giá xăng dầu và những vật tư đầu vào chủ yếu vẫn diễn biến phức tạp sẽ tạo sức ép tăng giá, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Thực hiện vốn đầu tư, nhất là vốn tín dụng đầu tư và vốn trái phiếu Chính phủ đạt thấp. Trong 9 tháng đầu năm 2007 vốn tín dụng đạt khoảng 20 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% kế hoạch năm; trong đó nguồn vốn trong nước cho vay trung và dài hạn theo kế hoạch chỉ đạt 7,6 nghìn tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm; nguồn vốn ODA cho vay lại đạt 4,8 nghìn tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch năm; dư nợ bình quân cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu 9 tháng đầu năm đạt 2,4 nghìn tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch năm.

Đối với vốn trái phiếu Chính phủ, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tổng khối lượng thực hiện, nghiệm thu do chủ đầu tư đề nghị thanh toán trong 8 tháng năm 2007 mới đạt 19% kế hoạch, các dự án do địa phương quản lý đạt 23% kế hoạch. Vốn giải ngân trong 8 tháng đạt 22% kế hoạch.

Cần thực hiện đồng bộ những giải pháp nhằm đạt GDP 8,5% năm 2007

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2007 là 8,5%, nhiệm vụ còn lại của qúy IV hết sức nặng nề, nhất là trong điều kiện nhiều yếu tố không thuận có khả năng tác động đến nền kinh tế như thiên tai, giá xăng dầu và năng lượng khác tăng cao ảnh hưởng lan truyền đến chi phí đầu vào của sản xuất… đòi hỏi phải có những biện pháp chỉ đạo mạnh mẽ của Chính phủ và sự phấn đấu cao của các ngành, các cấp. Giải pháp đề ra trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 9 của Chính phủ thì trong 3 tháng còn lại, cần tập trung chỉ đạo một số công việc chủ yếu:

Một là, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đi đôi với giảm chi phí sản xuất để nâng cao giá trị tăng thêm, nhất là đối với ngành công nghiệp. Cụ thể là, cần khuyến khích các doanh nghiệp tìm mọi biện pháp cải tiến công nghệ, tiết kiệm chi phí nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt có giải pháp tiết kiệm điện, xăng dầu để giảm chi phí sản xuất, khắc phục tăng giá đầu vào nhằm hạ giá thành sản phẩm; các Bộ, ngành, địa phương cần sâu sát, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đất đai, bảo đảm cho sản xuất, kinh doanh thông suốt; đẩy mạnh hoạt động của các ngành dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ có giá trị cao. Phát triển mạnh du lịch, bưu chính viễn thông, các ngành vận tải, đặc biệt là vận tải đường hàng không; đẩy mạnh các hình thức xúc tiến du lịch, mở rộng các tour; tuyến du lịch, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch với giá cả hợp lý nhằm thu hút cao nhất lượng khách du lịch quốc tế trong những tháng cuối năm; thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai. Thực hiện các giải pháp quyết liệt không để dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng bùng phát trở lại. Bảo đảm tiến độ tiêm phòng dịch cho gia súc, gia cầm; tiếp tục công tác khử trùng, tiêu độc, tạo môi trường sạch để phòng ngừa dịch tái phát, bảo đảm các cân đối vật tư cần thiết như phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây con… phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hai là, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng bằng các giải pháp nhằm huy động tối đa các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển; khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi ngay những điểm chưa hợp lý trong các văn bản hướng dẫn Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật xây dựng… nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục trong việc khởi công các dự án đầu tư mới. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình quy mô lớn, nhất là các công trình giao thông, thuỷ lợi và các công trình có hiệu quả cao, tác động đến nhiều ngành kinh tế. Đối với các công trình có tiến độ chậm, cần tập trung lực lượng, bố trí đủ vốn để đẩy mạnh tiến độ thi công. Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát thi công bảo đảm chất lượng của công trình, khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư để khởi công mới các dự án thuộc nguồn trái phiếu Chính phủ, đẩy nhanh việc giải ngân tín dụng đầu tư thuộc kế hoạch nhà nước, đặc biệt đối với các dự án lớn.

Ba là, tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế tăng giá trong những tháng tới, bảo đảm mức tăng giá thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế bằng các biện pháp bình ổn giá trong những tháng cuối năm 2007. Kịp thời dự báo tình hình diễn biến giá cả, nhất là ảnh hưởng của việc tăng giá xăng dầu, tăng giá điện đối với những vật tư, hàng hoá quan trọng là đầu vào của sản xuất và nhu yếu phẩm của đời sống nhân dân để chủ động đề ra các giải pháp ứng phó thích hợp; đồng thời tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lâu, đầu cơ tăng giá, đặc biệt đối với những hàng hoá thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.Theo cpv.org.vn

Báo cáo phân tích thị trường