Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chăn nuôi lợn của Mỹ tăng 4%
17 | 01 | 2008
- Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tại thời điểm ngày 1/12/2007, số lượng chăn nuôi lợn đạt 65,1 triệu con, tăng 4% so với cùng thời điểm năm 2006^, nhưng giảm 1% so với thời điểm ngày 1/9/2007.

Số lượng sinh sản đạt 6,16 triệu con, tăng 1% so với 1 năm trước đây và tăng mạnh so với trong quý III-2007. Số lượng lợn được buôn bán trên thị trường đạt 59 triệu con, tăng 5% so với năm trước, nhưng giảm 1% so với quý III-2007.

Tính chung cho cả vụ chăn nuôi từ tháng 9 đến tháng 11/2007, chăn nuôi lợn đạt 28 triệu con, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2006 và tăng 7% so với năm 2005. Số lượng sinh sản trong giai đoạn này đạt 3,03 triệu con, tăng 3% so với 2006 và 4% so với 2005. Trung bình 1 lứa lợn sinh sản trong quý IV đạt 9,24 con so, tăng so với 9,11 con/lứa trong quý IV-2006.

Những người chăn nuôi dự định cho sinh sản khoảng 2,98 triệu con trong giai đoạn từ tháng 12/2007 – tháng 2/2008, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2007 và tăng 5% so với 2006. Tương tự, số lợn mới sinh trong giai đoạn tháng 3-5/2008 dự kiến đạt 3,04 triệu con, tăng mạnh so với năm 2007 và tăng 4% so với năm 2006.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường