Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Triển vọng thị trường thịt lợn thế giới năm 2010
09 | 11 | 2009
Kinh tế năm 2010 hồi phục được dự báo sẽ có tác động làm tăng nhu cầu về thịt. Tổng sản lượng thịt lợn của thế giới năm 2010 dự báo vào khoảng 101,9 triệu tấn , tăng khoảng 2%.
Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc tiếp tục được USDA dự báo tăng cao (tăng 4%), đạt 50,3 triệu tấn. Brazil cũng được dự báo tăng 4% do nhu cầu nội địa tăng và có sự tăng trưởng tại các thị trường xuất khẩu. Tại Nga, sản lượng thịt lợn năm 2010 cũng được kỳ vọng là có sự tăng nhẹ do Chính phủ nước này tiếp tục trợ cấp cho chăn nuôi lợn. Ước tỉnh sản lượng thịt lợn của Nga năm 2010 sẽ đạt gần 2,3 triệu tấn (tăng khoảng 4%). Trong khi đó, sản lượng thịt lợn của Mỹ và Canada lại được dự báo giảm do giá thức ăn chăn nuôi tăng và quy mô đàn giảm bởi giá thịt lợn thấp (Mỹ giảm 2%; Canada giảm 7%).

Xuất khẩu thịt lợn của thế giới cũng được dự báo tăng, chủ yếu tăng là từ Mỹ và Brazil. Sản lượng thịt lợn xuất khẩu của Mỹ và Brazil năm 2010 được dự báo tăng khoảng 3%, đạt 5,6 triệu tấn. Xuất khẩu thịt lợn của Brazil tăng là do được kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng tại các thị trường mới, trong khi nhu cầu nhập khẩu của các thị trường truyền thống được giữ nguyên. Nhập khẩu thịt lợn của khu vực Bắc Mỹ được dự báo tăng mạnh so với các khu vực nhập khẩu khác. Nhập khẩu thịt lợn của Canada  có thể sẽ tăng đến 18%; Mexico tăng 3% và Mỹ là 5%.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường