Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Triển khai dự án chăn nuôi gà thịt chế biến xuất khẩu
03 | 11 | 2009
Công ty CP Việt Nam có kế hoạch triển khai dự án chăn nuôi gà thịt chế biến xuất khẩu tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh với tổng vốn đầu tư lên đến 92,5 triệu USD.
Trong đó, nhà máy đặt tại Bình Dương dự kiến sẽ có công suất 22.500 tấn/năm với 4 trại chăn nuôi gà thịt, 1 nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm rộng khoảng 50 ha.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường