Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường thịt bò sau quyết định điều chỉnh thuế của Chính phủ
26 | 10 | 2009
Năm 2008, tổng kim ngạch nhập thịt trâu, bò tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh của Việt Nam đạt hơn 28,4 triệu USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu nhóm thịt trâu, bò tươi, ướp lạnh chỉ chiếm khoảng 12,5% tổng kim ngạch nhập khẩu thịt trâu, bò. 8 tháng đầu năm 2009, nhập khẩu nhóm thịt này vào khoảng 1,92 triệu USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2008.
Cơ cấu nhập khẩu thịt trâu, bò tươi, ướp lạnh, đông lạnh theo tháng năm 2008 – 2009 (nghìn USD)

 

Nguồn: AGROINFO – Tính toán từ số liệu Tổng Cục Hải Quan

Nhập khẩu nhóm thịt trâu, bò từ đầu năm đến nay giảm chủ yếu là do các tác động điều chỉnh tăng thuế của Chính phủ (đợt điều chỉnh tháng 10/2008 và tháng 3/2009). Bên cạnh đó là ảnh hưởng của kinh tế khủng hoảng khiến sức mua của thị trường giảm xuống, tình hình nhập khẩu theo đó cũng bị ảnh hưởng. Việc các cơ quan chức năng chính thức siết chặt các điều kiện đối với thịt nhập khẩu được xem là nguyên nhân chủ yếu khiến kim ngạch nhập khẩu nhóm thịt trâu, bò sụt giảm mạnh trong tháng 8. Mặc dù nhập khẩu thịt trâu, bò tươi, ướp lạnh chỉ chiếm khoảng 12% tổng kim ngạch thịt nhập khẩu nhưng đề nghị mới đây của Chính phủ về việc tăng khung thuế suất nhóm mặt hàng thit trâu, bò, tươi hoặc ướp lạnh từ 5% - 20% lên 5 – 33% nếu được thông qua cũng sẽ góp phần tích cực hỗ trợ ngành chăn nuôi trâu, bò trong nước phát triển.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường