Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội nghị về kinh doanh thịt tại Denver
26 | 10 | 2009
Được đánh giá cao về tốc độ tăng trưởng cũng như tiềm năng phát triển của ngành kinh doanh thịt, Hiệp hội xuất khẩu thịt của Mỹ đã tổ chức một hội nghị ở Denver nhằm giúp các nhà kinh doanh thịt của Mỹ và của các nước Đông Nam Á có cơ hội gặp gỡ và trao đổi hợp tác.
Trong hội nghị này, một số nhà lãnh đạo của các công ty kinh doanh thịt lớn của Philipine, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã có cơ hội nói chuyện trực tiếp về nguồn cung, thảo luận về các sản phẩm họ quan tâm và chia sẻ thông tin về thị trường của từng quốc gia.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường