Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
sắp xây dựng thêm 2 nhà máy chế biến gia cầm
19 | 10 | 2009
Công ty CP Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng thêm 2 nhà máy chế biến gia cầm mới phục vụ thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu các sản phẩm thịt trong tương lai.
Phó tổng giám đốc công ty CP cho biết, một nhà máy dự kiến sẽ được xây ở khu ngoại ô Hà Nội với công suất 50.000 con gia cầm/tuần. Nhà máy còn lại sẽ được đặt tại Đồng Nai trong khu liên hợp chăn nuôi và chế biến gà broiler của công ty với mục tiêu xuất khẩu.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường