Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Nội: Hệ thống giết mổ gia súc chưa xứng với chăn nuôi
16 | 06 | 2014
Đánh giá việc thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Xuân Việt cho rằng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm chưa tương xứng với chăn nuôi.

Nhu cầu sử dụng thịt gia súc gia cầm Hà Nội năm 2013 là 272.000 tấn, trong đó thịt trâu bò là 30.783 tấn, thịt lợn là 179.652 tấn và thịt gia cầm là 61.565 tấn. Như vậy, sản phẩm chăn nuôi phục vụ phần lớn cho tiêu dùng Hà Nội nhưng việc xây dựng cơ sở giết mổ đảm bảo yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường còn hạn chế.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, các cơ sở giết mổ công nghiệp, bán công nghiệp và tập trung thủ công có năng lực giết mổ, cung ứng khoảng 291 tấn thịt lợn và 179,6 tấn thịt gia cầm hàng ngày. Tuy nhiên, các cơ sở giết mổ mới chỉ cung ứng được khoảng 138 tấn thịt lợn; 57,3 tấn thịt gia cầm/ngày, đáp ứng được hơn 40% nhu cầu thịt lợn và 34% nhu cầu thịt gia cầm. 
 
Bên cạnh đó, quy mô chăn nuôi của Hà Nội nhỏ, nuôi phân tán chiếm đa số dẫn đến việc tồn tại cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, giết mổ tại nhà. Trên địa bàn thành phố có khoảng hơn 2.500 điểm, hộ giết mổ nhỏ lẻ cung cấp cho người dân Thủ đô nhưng phần lớn trong số này không đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh, dịch bệnh.
Theo các chuyên gia nông nghiệp, việc xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn như thủ tục cấp đất, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh diện tích xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, thiếu kinh phí dành cho giải phóng mặt bằng... khiến các doanh nghiệp không mấy mặn mà.
 
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Xuân Việt đánh giá công tác giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển chăn nuôi cũng như nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Vì vậy, các đơn vị cần tích cực hơn nữa trong quản lý, kiên quyết xử lý các nhà máy, điểm giết mổ không đạt tiêu chuẩn, đưa các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, ô nhiễm vào khu giết mổ tập trung. 
 
Các đơn vị liên quan cũng cần khẩn trương triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm tập trung; thực hiện nghiêm việc cấm giết mổ trong các quận nội thành.
 
Để tạo điều kiện về cơ chế chính sách hỗ trợ thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 7446/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp trên địa bàn thành phố. 
 
Nguồn: TTXVN
 


Báo cáo phân tích thị trường