Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Niu Dilân đẩy mạnh khai thác cơ hội xuất khẩu thịt đỏ sang Trung Quốc
25 | 02 | 2009
Hiệp hội Thịt và len (lông cừu) Niu Dilân đã hiệp lực với 3 nhà xuất khẩu thịt: Alliance Group Ltd., ANZCO Foods Ltd. and Silver Fern Farms Ltd. nhằm xác định rõ cơ hội dành cho thịt đỏ của Niu Dilân trong khu vực thực phẩm cao cấp ở Trung Quốc.

Theo Scott Champion - Trưởng ban điều hành Hiệp hội Thịt và len, Trung Quốc là một thị trường quan trọng, đặc biệt là đối với mặt hàng thịt cừu giá thấp. Tuy nhiên, không có một cách tiếp cận có chọn lọc nào dành cho cách thức phát triển thị trường châu Á đầy tiềm năng này. Do đó, sự khởi đầu của dự án này là một bước tiến rất quan trọng đối với việc mở rộng kinh doanh nhằm tạo dựng những thị trường mới trong tương lai. Dự án này theo sát nghiên cứu về thị trường đã được Hiệp hội Thịt và len Niu Dilân và các nhà xuất khẩu thịt có liên quan tiến hành năm ngoái, ưu tiên xác định cơ hội dành cho mặt hàng thịt cừu tại các thị trường đang nổi:

Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Âu. Nghiên cứu về thị trường cho rằng trong các thị trường trên, Trung Quốc là thị trường có cơ hội rõ nhất. Trung Quốc có thể là thị trường tiềm năng hấp dẫn nhất đối với các sản phẩm thịt đỏ của Niu Dilân, và đối với sự đa dạng hoá các mục tiêu dài hạn của ngành kinh doanh thịt đỏ Niu Dilân. Dự án sẽ xác định các mục tiêu đó.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường