Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổng sản lượng thịt của Mỹ sẽ tăng
19 | 10 | 2009
Theo Ban Dự báo Nông nghiệp thế giới, tổng sản lượng thịt của Mỹ năm 2009 có thể sẽ tăng do sản lượng thịt lợn tăng.
Nhu cầu thấp và nguồn cung lớn đối với tất cả các loại thịt tiếp tục gây áp lực lên giá bán của sản phẩm. Dự báo giá của các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm trong quý 4/2009 của Mỹ có thể sẽ tiếp tục ở mức thấp.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường