Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng thịt bò thế giới tăng trong năm 2008
06 | 05 | 2008
Dự báo gần đây nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) báo cáo rằng, sản lượng thịt bò toàn cầu sẽ tăng khoảng 1% (tức tăng 483.000 tấn), lên mức gần 61 triệu tấn trong năm 2008.
Theo LMC, tổng lượng tiêu dùng thịt bò kỳ vọng tăng thêm 554,000 tấn, đạt 60,5 triệu tấn.
Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng báo cáo rằng khối lượng thịt bò xuất khẩu toàn cầu sẽ tăng 1%, lên mức 7,7 triệu tấn, còn khối lượng thịt bò nhập khẩu sẽ đạt 7,2 triệu tấn.
Sản lượng thịt bò toàn cầu đạt 61 triệu tấn, dựa trên sự tăng lên về sản lượng đầu ra của các nước như Mỹ, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico. Sự tăng lên này sẽ nhiều hơn sự sụt giảm về sản lượng của các nước thuộc liên minh Châu Âu, Argentina, Úc, liên bang Nga và Canada. Đối với Mỹ - quốc gia sản xuất thịt bò lớn nhất trên thế giới, sản lượng đầu ra sẽ tăng khoảng 1% lên mức 12,2 triệu tấn. Trung Quốc sẽ tăng khoảng 3% lên mức 7,7 triệu tấn và Ấn Độ tăng khoảng 6% lên mức 8,1 triệu tấn. Sản lượng thịt bò của liên minh Châu Âu giảm khoảng 1% xuống còn 8,1 triệu tấn, còn với Australia sản lượng giảm 6% xuống còn 2,08 triệu tấn. Sản lượng thịt bò tại liên bang Nga sẽ giảm 2%, xuống còn 1,34 triệu tấn, giảm 16% so với năm 2004.
Trong báo cáo này, USDA cũng dự báo rằng, lượng tiêu thụ thịt bò tại Mỹ vẫn giữ nguyên ở mức 12,8 triệu tấn vào năm 2008 nhưng tổng lượng tiêu thụ thịt bò toàn cầu thì sẽ tăng lên do sự tăng lên về nhu cầu tiêu thụ thịt bò tại các nước đang phát triển. Lượng tiêu thụ thịt bò tại Trung Quốc sẽ tăng khoảng 4%, lên mức 7,7 triệu tấn, tại Braxin tăng 3% lên mức 7,6 triệu tấn, tại liên bang Nga tăng 3%, lên mức 2,5 triệu tấn, Ấn Độ tăng 5% lên mức 1,9 triệu tấn. Lượng tiêu dùng tại các nước thuộc liên minh châu Âu sẽ giảm 1%, xuống còn 8,6 triệu tấn. Tỷ lệ giảm tương ứng là 2% và 6% đối với Nhật Bản và Canada, xuống còn 1,16 triệu tấn và 1,03 triệu tấn.
Trong thương mại quốc tế, khối lượng thịt bò xuất khẩu sẽ tăng 1% vào năm 2008 nhờ sự tăng lên về xuất khẩu của các nước Ấn Độ, Mỹ và Uruguay. Brazil- nước xuất khẩu thịt bò lớn nhất trên thế giới sẽ vẫn giữ nguyên mức xuất khẩu là 2,2 triệu tấn. Mỹ tiếp tục là nước nhập khẩu thịt bò lớn nhất trên thế giới nhưng nhu cầu nhập khẩu thịt bò sẽ giảm 4% xuống còn 1,3 triệu tấn do sản xuất trong nước tăng. Nhu cầu nhập khẩu thịt bò tại Nga sẽ tăng 10% lên mức 1,1 triệu tấn.


Xem tin gốc tại:

www.thecattlesite.com

Liên hệ với người biên dịch tin này:
Trần Ngọc Yến - tranngocyen@agro.gov.vnBáo cáo phân tích thị trường