Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tạm dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn đi qua tỉnh Hà Nam
05 | 05 | 2008
Ngày 28/4, UBND tỉnh Hà Nam đã triệu tập các cán bộ chủ chốt của các huyện, thị và ngành chức năng nhằm thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm trong tỉnh, nhất là bệnh lợn tai xanh (Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản).
Đặc biệt, trước những diễn biến của dịch tai xanh, tỉnh đã có công văn chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tạm dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn chưa qua xử lý, chế biến từ các tỉnh có dịch đi qua tỉnh kể từ ngày 25/4/ 2008 cho đến khi các tỉnh này công bố hết dịch. Trong trường hợp bắt buộc phải vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua vùng có dịch thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 21 của Nghị điịnh số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.

Ngoài ra, tỉnh Hà Nam cũng chỉ đạo các ngành, các địa phương nhanh chóng xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền, tập huấn cho người chăn nuôi, người kinh doanh và giết mổ gia súc nắm chắc kiến thức để phòng dịch bệnh cao. Thành lập các chốt kiểm dịch cố định và lưu động để kiểm soát, ngăn chặn gia súc bệnh đi qua địa bàn. Kiện toàn lại động ngũ thú y, gắn công tác thú y với quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung. Phát động các hộ chăn nuôi sử dụng nguồn vôi bột sẵn có ở địa phương, kết hợp với một số thuốc khử trùng tiêu độc của cơ quan thú y để vệ sinh chuồng trại.../.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường