Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường thịt bò thế giới năm 2010
06 | 11 | 2009
Sản lượng thịt bò của thế giới năm 2010 tiếp tục được dự báo giảm mặc dù tốc độ giảm không lớn (nhỏ hơn 1%).
Sản lượng bò tại Brazil được dự báo tăng 4%, vào khoảng 9,3 triệu tấn. Đàn bò của nước này năm 2010 dự kiến sẽ được mở rộng tới 185,2 triệu con. Ấn Độ, quốc gia có đàn bò lớn nhất thế giới cũng được dự báo là tăng 5%. Tuy nhiên, mức tăng này sẽ vẫn không đủ để bù đắp sự sụt giảm về sản lượng tại Achentina (giảm 13%), Trung Quốc (giảm 4%) và Mỹ (giảm 2%). Năm 2010, sản lượng thịt bò của Achentina được dự báo chỉ đạt 2,8 triệu tấn, quy mô đàn là 50,2 triệu con (thấp hơn đến 10% so với năm 2008). Đàn bò của Mỹ từ năm 2007 đến nay luôn bị thu hẹp lại nên sản lượng thịt bò của Mỹ năm 2010 cũng được dự báo giảm xuống, chỉ còn 11,6 triệu tấn.

Xuất khẩu thịt bò thế giới năm 2010 dự báo tăng khoảng 1% do nhu cầu thế giới có khả năng tăng nhẹ. Xuất khẩu của New Zealand, Úc dự báo giảm 2-3% do sản lượng giảm. Trong khi đó, Brazil lại được dự báo tăng đến 20%, đạt khoảng 1,9 triệu tấn. Thị phần phần thịt bò của Brazil trong tổng lượng xuất khẩu của thế giới năm 2010 có thể sẽ tăng lên 26-27% (năm 2009 ước chỉ đạt 22-23%).


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường