Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thịt bò của Urugoay sẽ tiếp tục tăng trong năm 2009
16 | 12 | 2008
Xuất khẩu thịt bò của Urugoay dự báo sẽ đạt 450 ngàn tấn, tiếp tục tăng so với 420 ngàn tấn dự tính xuất trong năm 2008 và 385 ngàn tấn xuất năm 2007 do lượng giết mổ tăng để đáp ứng nhu cầu mạnh ở các thị trường xuất khẩu. Xuất khẩu thịt bò năm 2008 tăng do giá thịt bò cao trên thị trường quốc tế khuyến khích ngành thịt bò tiếp tục trả giá cao trong thu mua bò.

Sản lượng thịt bò của Urugoay năm 2009 dự báo đạt 600 ngàn tấn, tăng so với 588 ngàn tấn của năm 2008 và 560 ngàn tấn của năm 2007 nhờ cải thiện kỹ thuật chăn nuôi bò và hiệu qủa chăn nuôi tăng.

Tại Urugoay, sản xuất thịt bò chủy yếu nhằm cung cấo cho thị trường xuất khẩu và khối lượng xuất khẩu thường chiếm 70-75% tổng sản lượng thịt bò.




Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256




Chọn báo cáo
Huỷ