Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tăng khung thuế suất nhóm hàng thịt trâu, bò, tươi ướp lạnh
21 | 10 | 2009
Tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 15/10, Chính phủ đã trình sửa đổi biểu khung thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm hàng. Theo đó, tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Chính phủ đề nghị tăng khung thuế suất nhóm mặt hàng thịt trâu, bò, tươi hoặc ướp lạnh từ 5 - 20% lên 5 - 33%. Đây được coi là việc làm nhằm hỗ trợ ngành chăn nuôi, sản xuất trong nước, phát triển đàn gia súc lớn.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường