Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thanh Hóa: sản lượng thịt hơi tăng 19%/năm
02 | 01 | 2008
- Mặc dù dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, trong 4 năm 2004 - 2007, sản lượng thịt hơi các loại ở Thanh Hóa đều tăng bình quân trên 19%/năm. So với năm 2004 giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng từ 1.400 tỷ đồng lên 2.815 tỷ đồng^, tỷ trọng giá trị chăn nuôi trong nông nghiệp tăng từ 23,5% lên 30%...

Năm 2007, sản lượng thịt hơi các loại của Thanh Hóa đã đạt gần 130.500 tấn, như vậy tính bình quân đầu người ở Thanh Hóa đã đạt 34,4 kg thịt hơi/người/năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là thịt lợn 102.150 tấn, thịt bò 10.770 tấn, thịt gia cầm trên 12.353 tấn. Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ Thanh Hóa về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm thời kỳ 2003 - 2010, các cấp uỷ đảng, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã thể chế hoá Nghị quyết, ban hành nhiều cơ chế chính sách tạo được các đột phá phát triển chăn nuôi về số lượng, chất lượng và phương thức chăn nuôi. Đến nay Thanh Hóa đã có đàn bò gần 402.000 con, đạt tốc độ tăng trưởng trên 13%/năm và đã đạt 112,4% mục tiêu kế hoạch đến năm 2010. Chất lượng đàn bò cũng được cải thiện nhanh, đàn bò lai đã chiếm 37,45% tổng đàn, trong đó các huyện Thọ Xuân, Yên Định, Hà Trung, thành phố Thanh Hóa... đàn bò lai chiếm từ 82,5% đến gần 93%. Đàn lợn thịt hướng nạc chất lượng cao tăng trưởng nhanh, đến năm 2007 đã chiếm 81,4%. Tổng đàn nái ngoại năm 2007 đạt 14.440 con, tăng hơn 3 lần so với năm 2004...

Đặc biệt phương thức chăn nuôi gia súc, gia cầm ở Thanh Hóa đang chuyển dịch tích cực từ chăn nuôi hộ gia đình truyền thống sang chăn nuôi trang trại tập trung, công nghiệp, sản xuất hàng hoá lớn, chú trọng công tác thú y, xử lý ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Đến cuối năm 2007 Thanh Hóa đã có 1.420 trang trại và hơn 1.000 gia trại chăn nuôi gia súc gia cầm, tăng hơn 3 lần so với năm 2004. Trong 4 năm qua, Thanh Hóa đã trích ngân sách trên 73 tỷ đồng hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa cũng đã cho các hộ nông dân vay trên 2.618 tỷ đồng để phát triển chăn nuôi./Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường