Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng thịt đỏ của Mỹ trong tháng 9/07 giảm 2% so với năm 2006
28 | 11 | 2007
- Theo số liệu từ bản báo cáo sản lượng giết mổ gia súc mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tổng sản lượng thịt đỏ trong tháng 9/07 của Mỹ đạt 3.864.100.000 lb, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.^

Cụ thể đối với thịt bò, sản lượng tháng 9/07 đạt 2.094.900.000 lb, giảm 3% so với mức 2.169.900.000 lb của tháng 9/06. Tổng số lượng giết mổ đạt 2,67 triệu con, cũng giảm đi 4% so với năm trước. Như vậy, bình quân khối lượng/đầu con đã tăng 5 lb so với tháng 9/06, đạt 1.290 lb.

Trong tháng 9 năm nay, Mỹ sản xuất được 1,746,300,000 lb thịt lợn, đạt mức xấp xỉ với năm trước. Số lượng giết mổ đạt 8,77 triệu con, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2006. Khối lượng thịt bình quân/đầu con cũng không thay đổi đáng kể, vẫn giữ khoảng 266 lb.

Từ tháng 1 đến tháng 8/07, tổng khối lượng thịt đỏ đạt 35.704.500.000 lb, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2006. Trong đó, khối lượng thịt bò tích luỹ 8 tháng đầu năm 2007 tăng không đáng kể, trong khi khối lượng thịt lợn tăng 2%.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường