Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nga phân phối 25% hạn ngạch nhập khẩu thịt cho năm 2008
20 | 12 | 2007
Bộ Thương mại và Phát triển Kinh tế Nga vừa thông qua 25% hạn ngạch nhập khẩu thịt bao gồm thịt lợn, thịt bò và gia cầm cho năm 2008. Trong đó

- 25% được áp dụng cho thịt bò tươi và và thịt bò đông lạnh, chiếm 7.085 tấn, với 6.960 tấn nhập từ các nước EU. Tổng hạn ngạch nhập khẩu các loại thịt này trong năm 2008 là 28.340 tấn, trong đó 27.840 tấn từ Liên minh châu Âu (EU) và phân chia cho 28 công ty.

- 25% hạn ngạch cho thịt bò đông lạnh chiếm 111.250 tấn trong đó 87.900 tấn từ EU và phân bổ đều cho 353 công ty. Tổng hạn ngạch nhập khẩu thịt bò đông lạnh của cả năm tới sẽ là 445.000 tấn với 351.600 tấn từ EU .

- 25% hạn ngạch nhập khẩu thịt lợn chiếm 123.375 tấn, với 63.325 tấn từ EU và phân bổ cho 313 công ty. Tổng hạn ngạch thịt lợn nhập khẩu của cả năm 2008 là 493.500 tấn với 249.300 tấn từ EU.

- 25% hạn ngạch nhập khẩu thịt gia cầm với 302.900 tấn, trong đó 25.350 tấn từ Mỹ và phân bổ cho 231 công ty. Tổng hạn ngạch nhập khẩu gia cầm năm 2008 là 1.212 tấn, bao gồm 901.400 tấn từ Mỹ.

Theo quyết định sửa đổi về nhập khẩu thịt giai đoạn 2006-2009 của chính phủ Nga, Bộ Thương mại và Phát triển Kinh tế đã cấp phép nhập khẩu cho các công ty theo hạn ngạch 25% nói trên và tiến hành nhập khẩu trong giai đoạn từ 15/12/07 đến 01/8/08. Toàn bộ hạn ngạch của năm 2008 sẽ được phân bổ cho các công ty trước ngày 15/4 năm tới để họ có thể nhập khẩu xong hạn ngạch trước ngày 31/12/08.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường