Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Long An
10 | 10 | 2007
Ngày 8.10.2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1353/QĐ-TTg Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Long An cứu đói cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn là trên lúa.
Bộ Tài chính xuất không thu tiền 555 tấn (năm trăm năm mươi lăm tấn) gạo từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ đang quản lý để hỗ trợ tỉnh Long An cứu đói cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn là trên lúa.

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tiếp nhận số gạo nêu trên và hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Theo baothuongmai.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường