Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất gạo hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Kạn và Bắc Giang
01 | 04 | 2009
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 chỉ đạo Bộ Tài chính xuất không thu tiền 1.950 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn 600 tấn và Bắc Giang 1.350 tấn.

Đây là lần thứ 2 trong tháng 3/2009, Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất gạo hỗ trợ tỉnh Bắc Giang. Trước đó, ngày 17/3, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất cấp 1.350 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Bắc Giang, khắc phục hậu quả lụt, bão năm 2008.

(Nguồn: Quyết định 407/QĐ-TTg)Nguồn: Báo Công Thương Điện Tử
Báo cáo phân tích thị trường