Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ ngư dân 2.282 tỷ đồng
13 | 04 | 2009
Bộ Tài chính cho biết: Trong 3 tháng đầu năm 2009, Bộ Tài chính đã xuất cấp 20.350 tấn gạo dự trữ quốc gia theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ cho 12 địa phương cứu đói giáp hạt và hỗ trợ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang triển khai tiếp tục xuất cấp 1.350 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Bắc Giang thực hiện cứu đói và khắc phục hậu quả lụt, bão năm 2008 theo Quyết định số 357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định xuất cấp không thu tiền 20.000 liều vắc-xin lở mồm long móng để hỗ trợ cho tỉnh Kon Tum và 22,45 tấn hạt giống bông hỗ trợ 4 tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai và Phú Yên.

Tính đến ngày 31-3, NSNN đã tạm cấp 94% tổng kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương để hỗ trợ ngư dân, tương đương 2.282 tỷ đồng.Nguồn: www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường