Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bạc Liêu hỗ trợ hơn 25 tỷ đồng giúp ngư dân đánh bắt thủy sản
06 | 03 | 2009
Ðến nay, tỉnh Bạc Liêu đã thẩm định xong gần 1.100 hồ sơ, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 25 tỷ 570 triệu đồng. Trong đó, đã giải ngân 22 tỷ 746 triệu đồng. Hiện còn 54 hồ sơ tàu khai thác các nghề cấm, nên chính quyền địa phương không thẩm định và hỗ trợ.


Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu, chi phí đánh bắt thủy hải sản trong năm qua tăng cao trung bình 50 triệu đồng/chuyến tàu xa khơi. Vì vậy, việc hỗ trợ của Chính phủ đối với ngư dân rất có ý nghĩa, giảm bớt chi phí đánh bắt cho ngư dân, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động khai thác thủy sản của địa phương.Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường