Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB
10 | 04 | 2009
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Cụ thể, đối tượng chịu thuế TTĐB thực hiện theo Điều 2 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12, Điều 2 Nghị định 26/2009/NĐ-CP.

Đối với mặt hàng điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, trường hợp cơ sở sản xuất bán hoặc cơ sở nhập khẩu tách riêng từng bộ phận là cục nóng hoặc cục lạnh thì hàng hóa bán ra hoặc nhập khẩu vẫn thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB như đối với sản phẩm hoàn chỉnh.

Đối tượng không chịu thuế TTĐB gồm 4 nhóm hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu, với điều kiện phải có đủ hồ sơ chứng minh hàng đã thực tế xuất khẩu, như hợp đồng bán hàng hoặc gia công cho nước ngoài; hóa đơn bán hàng hóa xuất khẩu, giao hàng ủy thác xuất khẩu, chứng từ thanh toán qua ngân hàng...

Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách và kinh doanh du lịch không phải chịu thuế TTĐB. Trong trường hợp không sử dụng cho mục đích này thì chịu thuế TTĐB theo giá trị còn lại sau khi trừ giá trị đã khấu hao.

Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau (trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ) không phải chịu thuế TTĐB.

Trường hợp hàng hóa tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm là đối tượng không chịu thuế TTĐB, hết thời gian hội chợ, triển lãm mà tổ chức, cá nhân không tái xuất hàng tạm nhập khẩu thì phải kê khai, nộp thuế TTĐB.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định các trường hợp hoàn thuế, khấu trừ, giảm thuế TTĐB. Trong đó có quy định người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế, nhưng tối đa không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có)Nguồn: Báo Công Thương Điện Tử
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ