Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sửa đổi một số điều của các nghị định nông nghiệp
02 | 11 | 2011
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ra ngày 26/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12 tới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Theo đó, Nghị định số 98 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

Các tổ chức, cá nhân khảo nghiệm được chỉ định phải có đủ các điều kiện sau có chức năng khảo nghiệm hoặc nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng; có địa điểm và diện tích đất phù hợp bố trí thí nghiệm theo yêu cầu khảo nghiệm đối với loài cây trồng được chỉ định....

Nghị định số 98 quy định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 5/1/2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật. Việc sửa đổi liên quan tới điều kiện hoạt động xông hơi khử trùng; cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng...

Đồng thời, Nghị định số 98 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Việc sửa đổi liên quan tới việc khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn....

Nghị định số 98 cũng sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu, tái xuất, nhập nội từ biển, quá cảnh nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm..../.

Theo Vietnam+Báo cáo phân tích thị trường