Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 141 triệu đồng/ha
14 | 01 | 2010
Đó là một trong những nhiệm vụ chính được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đưa ra ngày hôm nay 13-1, tại buổi tổng kết công tác năm 2009, nhiệm vụ và giải pháp năm 2010.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Trần Xuân Việt cho biết, trong năm 2010, Hà Nội phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp đạt 2,0-2,5%; giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản trên 1 ha canh tác bình quân đạt 141 triệu đồng. Để đạt được mục tiêu này, trong năm nay, ngành nông nghiệp Hà Nội sẽ tăng cường đổi mới hoạt động dịch vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, lao động…; đồng thời củng cố, phát triển ngành nghề, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho nông nghiệp, nông thôn.

Theo kế hoạch, phấn đấu diện tích gieo cấy lúa cả năm đạt 203 nghìn ha, sản lượng đạt gần 1,140 triệu tấn; diện tích ngô 23,4 nghìn ha, sản lượng gần 99,6 nghìn tấn; đậu tương 40 nghìn ha, sản lượng đạt 64,3 nghìn tấn; lạc 7 nghìn ha, sản lượng đạt 13,3 nghìn tấn; rau, đậu thực phẩm 28,6 nghìn ha, sản lượng đạt 491 nghìn tấn... Bên cạnh đó, về chăn nuôi, phấn đấu tổng đàn trâu, bò đạt 272 nghìn con; đàn lợn đạt 1,84 triệu con; đàn gia cầm 16,3 triệu con; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 18,7 nghìn ha, với sản lượng đạt gần 66 nghìn tấn. Trong năm nay, Hà Nội cũng phấn đấu có 82% hộ dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 37% số xã có tổ chức thu gom và xử lý rác thải; triển khai xây dựng 16-20 xã đạt tiêu chí “nông thôn mới”.

Một trong những giải pháp chính được Sở NN&PTNT Hà Nội đưa ra trong năm 2010 là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về các lĩnh vực của ngành, như: giống cây trồng, vật nuôi, thú y, bảo vệ thực vật… Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến thương mại, liên danh, liên kết, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Mặt khác, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cơ sở thực hiện nhiệm vụ.
Được biết, năm 2009, giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản trên địa bàn Hà Nội bình quân đạt 131 triệu đồng/ha (tăng 9 triệu đồng so với năm 2008); tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 7,4 nghìn tỷ đồng (giá cố định), tăng 0,27% so với năm 2008 và giá thực tế ước đạt gần 21,56 nghìn tỷ đồng.Theo Báo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ