Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thí điểm bảo hiểm sản xuất nông nghiệp
07 | 01 | 2010
Ngày 6-1, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký quyết định phê duyệt đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng 2020”.

Mục tiêu cụ thể của đề án này là tốc độ tăng trung bình hằng năm (chưa loại trừ yếu tố giá) của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn nông thôn giai đoạn 2010-2015 khoảng 22%/năm, giai đoạn 2016-2020 khoảng 20%/năm.

Trong quyết định nêu trên, Chính phủ đã đề ra nhiều chính sách ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư hạ tầng thương mại trên địa bàn nông thôn, đồng thời với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm sản xuất nông nghiệp tại một số khu vực cho một số loại sản phẩm nông thủy sản...Theo Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường